پروژه و پایان نامه برای تمامی رشته ها

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
پروژه برنامه نويسي و طراحي يك فروشگاه اينترنتي با زبان PHP 15,000 تومان
نمونه سوالات پيام نور 500 تومان
مقاله مديريت نوين در عرصه جهاني (50 صفحه) 4,500 تومان
پروژه ثبت نام مدرسه با زبان #C 15,000 تومان
بررسي فناوري سيستم هاي راديو شناسه 10,000 تومان
مقاله بودجه پروژه های عمرانی 33 صفحه 5,000 تومان
بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران 15,000 تومان
عوامل موثر در بهره وري 10,000 تومان
اختلالات-ارتباطي 10,000 تومان
وب سایت کامل با #C و ASP.NET 10,000 تومان
تاکسی تلفنی با #C 10,000 تومان
سیستم هتل با #C 10,000 تومان
مغازه فروشگاه مبلمان با HTML 10,000 تومان
سیستم صدور بلیط با VB 10,000 تومان
سایت روانشناسی با PHP 10,000 تومان
شبیه سازی جایگاه سوخت با رشنال رز 10,000 تومان
مغازه با PHP 10,000 تومان
شطرنج با #C 10,000 تومان
شبیه سازی فروشگاه با #C 10,000 تومان
ثبت نام مدرسه با PHP 10,000 تومان
سایت رستوران با PHP 10,000 تومان
سایت مدارس با #C 10,000 تومان
سایت امداد با HTML 10,000 تومان
بازی نقطه خور PACMAN با VB 10,000 تومان
پیدا کردن شغل آنلاین با #C 10,000 تومان
کتابفروشی آنلاین با #C 10,000 تومان
مدیریت بانک با VB 10,000 تومان
مدیریت هتل با VB 10,000 تومان
مدیریت فروشگاه با VB 10,000 تومان
موبایل فروشی آنلاین با #C 10,000 تومان
منچ و مارپله با #C 10,000 تومان
کتابفروشی با اکسل 10,000 تومان
شبیه ساز بیمارستان با رشنال روز 10,000 تومان
ایجاد جایگاه با #C 10,000 تومان
شناسایی چهره با #C 10,000 تومان
یادگیری الکترونیکی با #C 10,000 تومان
کتابخانه با دلفی 10,000 تومان
داروخانه با رشنال روز شبیه سازی 10,000 تومان
داروخانه با #C 10,000 تومان
داروخانه با وب 10,000 تومان
دفترچه تلفن با دلفی 10,000 تومان
کلوپ فیلم با #C 10,000 تومان
ماشین حساب با #C 10,000 تومان
انبار با #C 10,000 تومان

تعداد صفحه(1):